ซะโยนะระ

posted on 28 Jan 2008 10:04 by morumoto259

เศร้าจังนะถ้าได้ยินคำว่า "ซะโยนะระ" SAYONARA!!
รู้มั้ยว่าชาวญี่ปุ่นเค้าไม่ค่อยใช้คำว่าซะโยนะระกันหลอกนะ
เหตุผลที่คนญี่ปุ่นบางคนไม่ค่อยใช้ ซะโยนะระ ก็อาจจะเป็นเพราะความรู้สึกส่วนตัวเฉพาะคนที่มีต่อความหมายที่แท้จริงของคำว่า ซะโยนะระ น่ะ ซึ่งเป็นคำลาจากกันโดยทั่วไปแล้ว เมื่อพูดถึงการลาจากกัน ต้องมีบุคคล 2 ฝ่าย จึงจะมีพฤติกรรมการลาจากกันได้ ดังนั้น ความรู้สึกที่เศร้า อ้างว้าง เปล่าเปลี่ยว จึงเป็นความรู้สึกที่ตรงกันข้ามกับความรู้สึกดีใจเมื่อคน 2 คนมาเจอกันจากพื้นฐานความรู้สึกที่แตกต่างกันนี้ ทำให้ ซะโยนะระ มีความหมายพิเศษในตัวของมันเอง ซึ่งก่อให้เกิดเป็นความรู้สึกพิเศษเฉพาะที่ไม่อาจอธิบายเป็นคำพูดได้ทั้งผู้พูดและผู้ฟัง ดังนั้น ซะโยนะระ จึงมีความหมายที่ค่อนข้างจะไม่ยืดหยุ่น เฉียบขาดเหมือนกับจะบอกอีกฝ่ายว่า "เราจะไม่เจอกันอีกแล้ว" จากเหตุผลที่ว่านี้ ซะโยนะระ จึง เป็นคำกล่าวที่ค่อนข้างจะห้วน ทื่อ และตรงไปตรงมาจนเกินไปทำให้ในบางครั้ง เวลาที่ใช้คำนี้ อีกฝ่ายไม่อาจจะทน หรือรับฟังได้ ยิ่งในสถานการณ์ที่รู้ว่ากำลังจะต้องจากอีกคนหนึ่ง ความรู้สึก อาลัยอาวรณ์ และเศร้าก็จะยิ่งมีมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การกล่าวลาด้วย ซะโยนะระ เมื่อ ต้องจากอีกฝ่ายจึงไม่ได้ช่วยผ่อนคลายสถานการณ์ที่เศร้าสร้อยให้ดีขึ้นทั้ง ที่ผู้ที่กำลังจะจากไป หรือคนที่อยู่แต่อย่างไร ถ้าผู้พูดมีความรู้สึกว่า ซะโยนะระ เป็นคำกล่าวลาที่จะต้องแยกจากอีกฝ่ายหนึ่งอย่างจริงจัง ซะโยนะระ ก็คงไม่ต่างกับคำต้องห้าม ซึ่งคนไม่นิยมที่จะใช้กันในชีวิตประจำวัน ในสังคมญี่ปุ่นเมื่อรู้จักกันแล้ว คนญี่ปุ่นจะพยายามรักษาสัมพันธภาพของตนกับอีกฝ่ายเพื่อมิให้สัมพันธภาพที่ สร้างขึ้นนั้นสั่นคลอน หรือ แตกหัก ดังนั้น คำในภาษาญี่ปุ่น เช่น โอะวะรุ (จบหรือ สิ้นสุด) คิรุ (ตัด) ฮะนะเระรุ (ห่าง หรือ พลัดพราก) หรือ วะคะเระรุ (แยกจาก) ล้วนถือว่าเป็นคำต้องห้ามซึ่งไม่สมควรที่จะนำไปใช้ในงานมงคล เช่น งานแต่งงาน เป็นต้น ดังนั้นคนญี่ปุ่นจึงนิยมใช้คำร่ำลาอื่นที่มีลักษณะกำกวมไม่แน่ชัดแทน เช่น โซะเระ จะ (แล้วเจอกันใหม่) หรือ โซะเระ จะ โอะเงนคิ เดะ (รักษา เนื้อรักษาตัวให้ดีนะ) ถ้าใช้สำนวนเหล่านี้แทน ผู้ฟังก็จะไม่รู้สึกรุนแรงมากมายว่า ตนกำลังจะจากอีกฝ่ายไป ตลอดจนความรู้สึกอาลัยอาวรณ์ และเศร้าก็ไม่มากนัก

ในทางตรงกันข้าม ในชีวิตประจำวัน หนุ่มสาวญี่ปุ่นกลับนิยมใช้คำว่า ซะโยนะระ เวลาลากัน เพราะเกิดความรู้สึกสนิทสนมจากการที่ใช้คำนี้ ดังนั้นสำหรับพวกหนุ่มสาวคำว่า ซะโยนะระ จึงเป็นคำธรรมดาง่าย ๆ เบา ๆ ที่ใช้กับเพื่อนสนิท โดยที่ไม่ต้องคิดถึงความหมายที่แท้จริงของ ซะโยนะระ ใน แง่ที่ว่าเป็นคำกล่าวร่ำลาแต่อย่างไร จึงเป็นคำร่ำลากันอย่างเป็นกันเองและง่ายๆ เช่น เวลาโรงเรียนเลิก หรือเลิกงาน โดยที่ผู้พูดใช้ ซะโยนะระ เพื่อแสดงความคาดหวังและความรู้สึกที่อยากบอกอีกฝ่ายว่า จะได้เจอกันอีกในไม่ช้านี้ นอกจากนั้น ซะโยนะระ ยังเป็นคำลาที่เด็กชั้นประถม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาใช้กับครู

 

edit @ 28 Jan 2008 10:29:23 by noboota

Comment

Comment:

Tweet